contactar

Avis legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les dades personals que facilitin al moment de comentar les entrades o pàgines del blog només són accessibles per Assemblea d’aturats i aturades de Nou Barris s’usen per a fins de informar de les seves preguntes o comentaris si dóna lloc, garantint la confidencialitat i seguretat. No es farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el seu consentiment explícit. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a  canvalenta@gmail.com o en Ateneo La Bobila, Plaça Soller 1.

aa9b2                              tomate-01

Anuncios